Meny

Montageanvisning

Glas

1. Skruva dit rälsprofilerna, den dränerade rälsprofilen (a) skruvas fast nedtill med hålen utåt. Hålen är till för vattenavrinning. Den övre  rälsprofilen (b) skruvas dit med "klacken" utåt. Loda in den övre med den undre m.h.a. vattenpass.

Montera fönster- och dörrpartier

Börja medden högra luckan, sett inifrån, på den yttersa kammen. Se till så hjulen är vända nedåt! Om energiglas är beställt monteras dessa med den röda markeringen, som finns innuti de stående profilerna, utåt.
1. Lyft upp övre delen av luckan på den övre rälsprofilen.
2. Lyft ned luckan på korresponderande kam på den undre rälsprofilen.
3. Se till så luckan ligger på kammen, ej emellan kammarna.
Repetera med alla luckor.
4. Skruva dit (c) u-profilerna på varje sida i dagöppningen. Drag ut partiet mot u-profilerna så de hamnar på rätt ställe. U-profilen har stansats ur för att passa på rälsen.
 

Montera fasta fönster

 
Se till så hjulen är vända nedåt! Om energiglas är beställt monteras dessa med den röda markeringen, som finns innuti de stående profilerna, utåt.
1. Lyft upp övre delen av luckan på den övre rälsprofilen.
2. Lyft ned luckan på korresponderande kam på den undre rälsprofilen.
3. Se till så luckan ligger på kammen, ej emellan kammarna.
 

Tak

Vid montering av tak, följ Glasfiber och Plastprodukters instruktionsvideo

Drift & Produktion Atellus AB